Fonksiyonlar sorusu

-5 mi cevap eğer -5 ise böyle sanırım