Fonksiyonlarda uygulamalar

Doğru Cevap:E

X yerine sıfır koy C= -5 A•B kök çarpımı o da -5 çarpımları 25