Fonksiyonlarda uygulamalar

Üçgenlerde benzerlik kurallarını kullanarak;