Fonksiyonlarda uygulamalar.

X eksenine değen noktaları almalısın
-3+1+4=2

1 Beğeni