Fonksiyonlarda uygulamalar

verilen yeni denklemin grafiğini çizmek istesek f(x) grafiğinin 1 br. ötelenmesi ile elde edilen grafiği elde edecektik. Elde edilen yeni grafik için 3 değerini veren x değerlerinin sayısının 3 olduğu görülecektir. Yeni grafik soruda verilen grafiğe .ok benzeyecektir.

Cevap C

1 Beğeni