Fonksiyonlarda uygulamalar

Artan fonksiyon , sayısal olarak girdisi arttıkça çıktısı da artan fonksiyondur.
Yani x değeri arttıkça y değeri de artan fonksiyondur.

Buna göre (-4,3) aralığı doğrudur. Belirtilen noktalarda ise artma olmadığı için -4 ve 3 değeri dahil edilmez.

1 Beğeni