Fonksiyonlarda uygulamalar.

Azalan fonksiyon ise, sayısal olarak girdisi arttıkça çıktısı azalan fonksiyondur.

(1,5) aralığı bu kurala uyar.