Fonksiyonlarda uygulamalar

Kabın alttan yukarı doğru ağız kısmı genişlediği için dolma hızında doğrusal olmayan bir yavaşlama olacaktır. Bu nedenle cevap D

1 Beğeni