Fonksiyonlarda uygulamalar

f(x-2) demek 2 birim sağa kaydırmak demektir. mevcuttaki 2 değeri 4 olacaktır. Yeni grafikte 4 ile 7 arası her x değeri için y değeri giderek azalır.
Cevap E

1 Beğeni