Fonksiyonlarda uygulamalar

f(x-3) sola doğru 3 birim kayması demektir.
-6 -2 arası sayılar -5,-4,-3 olur. toplam -12 dir.

1 Beğeni