Fonksiyonlarda uygulamalarr

x = -4,-3,-2,-1,-0,1,2,3,4,5 değerleri için sağlanır. Toplam : 5 olur.

1 Beğeni