Fonksiyonların dönüşümleri

y = -f(x) fonksiyonu (-2,0) noktasından geçer.

f(x) = 3 olduğuna göre -f(x) = -3 olur.

Bu durumda grafik D şıkkında verilmiştir.

1 Beğeni