Fonksiyonların dönüşümleri

f(x-2) grafiği f(x) in 2 birim sağa kaydırılması ile elde edilir.
-f(x-2) grafiği ise y değerlerinin negatifleri alınarak elde edilir.
Bu durumda cevap C olacaktır.
Siz E yi işaretlemişsiniz.