Fonksiyonların dönüşümleri

y eksenine göre simetrik olması gerekiyor. Cevap B

1 Beğeni