Fonksiyonların dönüşümleri

f(-x) ile y eksenine göre simetriği, -f(-x) ile x eksenine göre simetriği alınır.
Cevap C doğrudur.

1 Beğeni