Fonksiyonların dönüşümleri

4 birim sağa ötelendiğine göre x değerleri; -1, 8 , 12 olacaktır.
Çarpım -96 olur.

1 Beğeni