Fonksiyonların dönüşümleri

f(x+2); f(x) in 2 birim sola kaydırılması ile elde edilir. Buna göre x değerleri; -6, -1 , 3 olur.
Toplamı -4 olur. Cevap E

1 Beğeni