Fonksiyonların dönüşümleri

Sağa kaydırılınca f(x-4), yukarıya ötelenince f(x-4) + 3 olur.
Cevap B

1 Beğeni