Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir Ödev

Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir Ödev ?

Fosilleri inceleyen bilim dalı ismini, Yunanca kelime olan palaios (eski) onto (varlık) ve logos (bilim ) kelimelerinden almıştır. Fosillere inceleyen bilim dalına Paleontoloji denir.

1 Beğeni