Genel Muhasebe. Yardımcı olurmusunuz

 1. SORU: İşletmenin banka hesapları ile ilgili değerlemesi yapılmıştır.
  a) Bankada bulunan 5000$ ‘ın alış kuru 5,750 dönem sonu kuru ise 6,120 ise ilgili
  işlem ve kaydı yapınız? (10 puan)
  b) Banka vadeli hesaplarında 125000 Tl si bulunmaktadır. Bu parasına 8500 TL faiz
  tahakkuk ettirildiği ve bu paranın işletmenin bankadaki hesabına yatırıldığı
  işletmemize bildirilmiştir. Kaydı yapınız?