Geometri/ ikizkenar ucgenler

Doğru Cevap Şıkkı:a: