Geometri sorusu

Çemberin merkezinden d noktasına bir çizgi çektiğinde muhteşem üçlü olduğunu göreceksin. Bu sayede [OD] doğrusu ile [DE] doğrusu ikizkenar üçgen olduğunu anlıyoruz.