Geometrik kavramlar ücgenler

A şıkkın da bir köşegen çizlirse bir üçgen ve dörtgen elde edilir @Ayse_Cavnar

A şıkkınında komşu iki kenar arsında çizilen köşegenle 1 üçgen ve bir dörtgen oluşur