Geriye dönüş testleri


Cevap D

İşareti ters olarak buluyorum. Ancak işlemler doğru.

Cevap A olmasın?