Hemn yapın lütfen!

Geçiş ve bağlantı cümleleri nası oluyo örnek vererek ve detaylı biçimde yanıtlar mısınız

1 Beğeni

@Dilaraaaaa Sorulan sorulara yardımcı olduğunuz için sorunuz çözüleseye kadar en yukarıya sabitlendi!

@Dilaraaaaa

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

Konuşmalarımızda ve yazılarımızda kimi zaman aynı cümle içinde farklı düşüncelere yer veririz. Böyle durumlarda bir düşünceden diğerine geçerken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini bildirmemize yarayan bazı ifadeler kullanırız.

Bu tür ifadeler, geçiş ve bağlantı ifadeleri veya düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler olarak da adlandırılmaktadır.

Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler , iki düşünce arasında olumludan olumsuz düşünceye veya olumsuzdan olumlu düşünceye geçişi sağlar.

Türkçemizde düşüncenin yönünü değiştiren, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler şunlardır: “ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, halbuki, buna rağmen, yine de”

Örnek(ler)

» Türkçe dersini çok seviyorum ama bazı konuları anlamakta zorlanıyorum.
» Benden özür dilemesine rağmen halen aynı hatayı yapıyor.

Çok teśekkür ederim :slight_smile:

Sağ olun hocam :slight_smile: çok tesekkürler