Hız problemleri cevap: d

2 saatte alınan yolu bulmak için trenlerin boylarını fark olarak hesaba katmak zorundayız. Çünkü 2 saat sonra trenler birbirlerini tamamen geçmiş. BUna göre;

XB - 0.15 = 70 * 2 ise XB = 139.85 km
XA - 0.25 = 30 * 2 ise XA = 59.75 km
bu iki değeri toplarsak;

199.6 km cevap D buluruz.

İyi çalışmalar
Başarılar