Hocam yardımcı olur musunn

Cevap c mi c buldum bem

Çevresi 16 olarak verildiğine göre;
2(x+y) = 16
x+y = 8 olur.

İstenen ifade x+y nin karesi açılımına eşit olduğuna göre cevap 8 in karesi olur.

Cevap D

1 Beğeni