İfadesinin alabileceği farkı değerlerden kaç tanesi rasyoneldir?

image