Ifadesinjn değeri kactir

Doğru Cevap:A3

AnlamadıoınAnlamadığın yerleri sorabilirsin