İki doğrunun birbirine göre durumu u

kesişmeleri için y değerlerinin aynı x değeri için eşit olması gerekir.

(3x+5)/2 = (2x+7)/k
buradan

x = (14-5k)/(3k-4)
tanımlı olması için
3k-4 = 0 olamaz

k = 4/3 olamaz.
Cevap D

1 Beğeni