İki doğrunun birbirine göre durumu u

y = ax+b
x = -1 için y = 3 ise 3 = -a + b
x = 7 için y = 4 ise 4 = 7a + b
a = 1/8 (1. doğrunun eğimini verir)
iki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpımı -1 dir.

ikinci doğrunun eğiminin -8 olması gerekiyor. BU da k değeridir.

Cevap D

1 Beğeni