İki doğrunun birbirine göre durumu

Çakışık olması katsayılarının eşit olması anlamına gelir.
a= 0
b = 4 koşulunda çakışık olurlar.
Cevap B

1 Beğeni