İki doğrunun birbirine göre durumu

Cevap : B şıkkı

Eğim açının tan değeridir.
tan(135) = -1 dir. Paralel olduğuna göre eğimleri aynıdır.
Cevap B

1 Beğeni