İki doğrunun birbirlerine göre durumu

Eğimlerinin eşit olması gerekir.
m1 = 2/3
m2 = a olur.

a = 2/3 olur. Cevap A

1 Beğeni