İki nokta arasııı uzaklık k

grafik üzerine çizildiğinde yeni noktaya olan uzaklık ;

sağa ve sola kaydırma miktarlarının karesinin toplamının (4+9) kareköküne eşittir.
√13 bulunur.

1 Beğeni