İki noktanın bir doğruya uzaklığıı

Cevap A

1 Beğeni