Iki şık arasında kaldım yardım

Demir tanecklerinin hızının artması demek demirin ısı alıp enerjisinin artması demektir. Sudan ısı aldğı için bilyenin sıcaklığının 20 den az olduğu çıkarımını yapabiliriz bu yüzden de denge sıcaklığı 20 den az değerdedir. Su ise ısı verdiğinden dolayı tanecklerinin kinetik enerjisi azalır. @Ceren17