İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem

Δ = b² - 4.a.c = 4n² gelir
Kokler ise = b + √2Δ / 2 ve b - √2Δ /2
= 2m + n ve 2m - n