İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler

(x+3) / (x-3) > 3
x+3 > 3x - 9
12 > 2x
6 > x

paydanın pozitif olması gerekir.
x-3 > 0
x > 3

Sonuç :
3<x<6
x= 4 ve X = 5

1 Beğeni