İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler

(x² - 9)/x < 0 denkleminin çözüm kümesi E seçeneğinde verilmiştir.
-3 ve 3 değerleri denklemi sıfır yaptığı için çözüme dahil edilmez.

1 Beğeni