İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler

Payda daima pozitif değer verir.

Pay kısmını incelediğimizde [-3,3] aralığı için daima negatif olur.
x= {-3,-2,-1,0,1,2,3}
Toplam 7 adet

1 Beğeni