İkinci dereceden denklemler

Doğru şık C

1 Beğeni