İkinci dereceden denklemler

Doğru Cevap:b

a+b+c = 0 ise x1 = 1 olur.

x1 + x2 = 3 verilmiş . Bu durumda x2= 2 olur.

Cevap B

1 Beğeni