İkınci dereceden fonksiyonlar


Cevap 26 ama ben 26,25 buluyorum