İkisini çözermisiniz

Doğru Cevap Şıkkı:

  1. soru
    A = {-5,-4,-3,-2,-1}
    B = {-2,-1,0,1, …}

A-B = {-5,-4,-3}

buna göre bu aralık dışında olan sayıları B seçeneği verir.

  1. soru
    3 dahil +sonsuz
    Cevap : E