İkşnci dereceden denklemler ödev sorusu

mx2 - (m - 1)x - 8 = 0

denkleminin bir kökü x = 4/3 diğer kökü aşağıdakilerden hangi sidir?