İndeks hesaplama yardımınız için tşk

Soru 1) X maddesinin yıllara göre fiyatları verilmiştir. Verilere göre;
Yıllar Fiyat
2017 1000
2018 1500
2019 2000
2020 3000
a) 2017 yılı fiyatı esas alındığında 2020 yılı indeks değeri kaçtır?
b) 2020 yılı fiyatının zincirleme (değişken esaslı) indeks değeri kaçtır