İnkılap Tarihi (Milli Mücadele)

Cevap D olabilme ihtimali yüksek