İnklap tarihi ve atatürkçülük 9. Soru

Kılık kıyafet kanunun eğitimle alakası yok o yüzden cevap c😊