İntegral sorusu rieman toplamı

Doğru cevap: C

Soru çözümü